Certifierad bemanning inom optik

Vi erbjuder bemanning utav certifierade optikerassistenter och säljare till optikbranschen med hög kunskap och kompetens inom optik, försäljning och kundservice.
Alla våra konsulter har genomgått en utbildning samt prövning för att kunna anses certifierade inom dessa ovanstående områden.

OptiCrew täcker såväl era kortsiktiga akuta behov som långsiktiga samt planerade.

Kontakta oss

Optimera din lönsamhet

Att stå utan personal samt behöva avboka kunder är både kostsamt för verksamheten och tråkigt för kunderna.
Men med specificerade produkter, regler m.m. inom optikbranschen kan det även vara svårt att finna utbildad och kompetenta ersättare med kort varsel.

Vi hjälper därför inte bara dig att täcka dina behov för att slippa detta, men garanterar dig även personal med rätt kunskap och kompetens så att du kan känna dig säker på att din verksamhet fortsätter leverera precis som vanligt.
Slipp onödiga extrakostnader eller risken att vara överbemannad. Vi hjälper dig att hålla nere dina personalkostnader och ger dig möjlighet att ha personal enbart utefter er verksamhets behov.
Med vårt enkla bokningssystem som ni får till gång till, söker, matchar och bokar du enkelt när du vill, hur mycket du vill.

Oavsett om det är för att ersätta sjukdom eller öka upp under högsäsong, så hjälper vi dig med din bemanning.

Kontakta oss

Vad innebär certifierade konsulter?

Vi vet hur just optikbranschen skiljer sig från resterande branscher inom retail och att det krävs en helt annan fokus på försäljning och kundservice. Att besitta dessa kunskaper är minst lika viktig som att ha den optiska kunskap som ligger till grund för hela branschen.

Efter att vi har gjort ett noga urval under vår rekrytering, låter vi alla nya konsulter på OptiCrew i samband med sin anställning gå en genomgående utbildning inom optik, försäljning och kundservice. Detta följt av en prövning för att säkerställa en hög kompetens hos våra konsulter men också för att garantera er samt era kunder en fantastisk upplevelse på plats i butik.
Utbildningen sker både på plats i våra lokaler samt digitalt.

Vi utbildar bl.a. inom

  • Verkstadsarbete
  • Olika glas och styrkor
  • Generell glasögonförsäljning 
  • Merförsäljning
  • Kundservice och kundbemötande